MOSAIK I | 2015 | C-Print

2016
WAND | 2016 | C-Print

VITRINE | 2016 | C-Print 


2015
KOFFER I | 2015 | C-Print
KOFFER I | 2015 | C-Print
2014

REGAL | 2014 | C-Print

2011
BETT | 2011 | C-Print, Diasec | 137 x 112 cm

VORHANG II | 2011 | C-Print, Diasec | 48 x 58 cmTISCH FUSS | 2011 | C-Print, Diasec | 54 x 68 cm

2010

WINTER SW I | 2010 | Inkjet-Print | 125 x 150 cm


LAMPE II | 2010 | C-Print, Diasec | 75 x 92 cm


RASEN | 2010 | C-Print, Diasec | 51 x 61 cm


KÜHLTRUHE | 2010 | Inkjet-Print, Diasec | 73 x 89,5 cm


AST SW I | 2010 | Inkjet-Print | 150 x 185 cm

2009

NACHT | 2009 | C-Print, Diasec | 54 x 67,9 cm und 117,3 x 150 cm


BAMBUS II | 2009 | C-Print, Diasec | 125 x 152 cm


FENSTER II | 2009 | C-Print, Diasec | 117 x 145 cm

2008

DECKE | 2008 | C-Print, Diasec | 41 x 50 cm


KISSEN | 2008 | C-Print, Diasec | 97,6 x 80 cm

TOPF | 2008 | C-Print, Diasec | 45 x 56 cm und 100 x 127,5 cm


ROOM | 2008 | C-Print


SCHRÄGE | 2008 | C-Print, Diasec

2007

TÜTE | 2007 | C-Print, Diasec | 67 x 85 cm


SCHRANK I | 2007 | C-Print, Diasec | 60 x 76 cm und 123 x 160 cm


HOLZ I | 2007 | C-Print, Diasec | 60 x 73 cm


LAMPE I | 2007 | C-Print, Diasec | 60 x 73,5 cm


RÜCKEN | 2007 | C-Print, Diasec | 60 x 75 cm


DACH | 2007 | C-Print, Diasec | 90 x 110,5 cmPASSBILD | 2007 | C-Print, Diasec | 59,5 x 77,5 cm und 60,7 x 78,7 cm


BLITZ | 2007 | C-Print, Diasec | 95 x 115,5 cm

2006

ENTEN I | 2006 | C-Print, Diasec | 77,5 x 95 cm


GRÜNES BAD | 2006 | C-Print, Diasec | 60,5 x 73,2 cm


SPIEGEL | 2006 | C-Print, Diasec | 65 x 78,5 cm


TÜR I | 2006 | C-Print, Diasec | 84 x 100 cm


SPIND | 2006 | C-Print, Diasec | 100 x 126 cm


TEENETZ | 2006 | C-Print, Diasec | 80 x 96 cm

2005

GLÜCKLICH | 2005 | C-Print, Rahmen


HELGOLAND | 2005 | C-Print, Diasec | 80 x 93,5 cm


HERRENTOILETTE | 2005 | C-Print, Diasec | 60 x 74,9 cm


AST | 2005 | C-Print, Diasec | 60 x 72 cm und 103 x 128 cm


TASSE | 2005 | C-Print, Diasec | 35 x 42,5 cm


ZELT | 2005 | C-Print, Diasec | 80 x 96,5 cm

KÜCHE | 2005 | C-Print, Diasec | 80 x 90 cm

2004

WANDSCHRANK | 2005 | C-Print, Diasec | 80 x 100 cm


SESSEL | 2004 | C-Print, Diasec | 100 x 128 cm


TRUHE | 2004 | C-Print, Diasec | 52,7 x 68,2 cm


TISCH | 2004 | C-Print, Diasec | 81,5 x 95 cm und 81,5 x 102,3 cm


AUSPUFF | 2004 | C-Print, Diasec | 54 x 67,1 cm und 60 x 74 cm


GARTEN, BLAUER ROCK | 2004 | C-Print, Diasec | 130 x 152 cm


GARTEN, ROTER ROCK | 2004 | C-Print, Diasec | 105 x 145 cm


FLUSS SW | 2004 | C-Print, Rahmen | 121 x 150 cm